Serveis Integrals

Oferim serveis integrals fent ús dels millors recursos humans.

PROFESSIONALITAT

L’equip professional de PRODEMPRESA al seu servei

SOLUCIONS

Donem solucions a les seves necessitats de gestió.

Prodempresa ofereix els següents serveis

els nostres serveis

SERVEI LABORAL

Assessorament i gestió en matèria relativa a afiliacions, cotitzacions, prestacions, EROs, en prevenció de riscos laborals, en declaració d’accident i representació empresarial davant inspeccions de treball.

Servei Gerencial

Assessorament i suport en l’àmbit gerencial. Gestió laboral i de RRHH per a tot tipus d’empreses, servei de gerència extern i gestió i assessorament i gestió en reorganitzacions empresarials.

Servei Jurídic

Ajuda i assistència personalitzada. Trobi l’ajuda necessària i una assistència professional i personalitzada en tots els camps en què es desglossa el Dret.

Servei Fiscal

Assessorament i gestió d’àmbit fiscal per a tot tipus d’empreses. Experts en IVA, IRPF, INTRASTAT, IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) i altres taxes com l’impost de matriculació o l’impost de successions i donacions.

Servei de Màrqueting

Disposi del mateix servei de màrqueting amb què han crescut les grans empreses amb l’assessorament exclusiu d’un consultor d’experiència contrastada en importants empreses i corporacions.

Servei de Comptabilitat

Experts en assessorament comptable per a tot tipus d’empreses. Confecció dels llibres oficials de comptabilitat, comptabilitat de costos, seguiment i interpretació dels estats financers i control i planificació pressupostària.

Servei TIC

Assessorament en àmbit TIC. Allotjament i registre de dominis, desenvolupament i disseny web, seguretat TIC, aplicacions a mida, auditories TIC, servei SEO / SEM i community management.

Prodempresa

Així ho veiem...

On hi ha una empresa d’èxit, hi ha algú que alguna vegada a pres una decisió valenta.

Prodempresa
Prodempresa

Professionals d’Empresa

1