Allotjament i registre de noms de domini

Serveis

Serveis de gestió i tramitació de tot allò necessari en primera instància per a que un client o PiME tingui presència a Internet:

Registre de noms de domini
Gestió de tranferències de noms de domini
Allotjament web bàsic
Allotjament web CMS
Allotjament web Ecommerce
Allotjament en servidors virutals
Allotjament en servidors dedicats
Manteniment de CORE CMS

Disposem dels recursos i infrastructures pròpies per tal de dur a terme aquests serveis. Sense intermediaris ni subcontractacions, doncs podem garantitzar la màxima qualitat, fiabilitat i professionalitat en aquests tipus de servei.

L’objectiu principal del present servei és el d’aconseguir i fiançar d’una manera estable i segura la presència de la pime a Internet amb preus low-cost i serveis de la màxima exigència i qualitat.

Clients a qui va dirigit:
Autònoms, PiMES i grans empreses
Institucions i organitzacions

Desenvolupament i disseny Web

Serveis

Desenvolupament de pàgina web a professionals i PiMES, tant de nova creació com actualització de webs existents on es desitgi millorar en qualsevol de les àrees següents:

Disseny de pàgines web corporatives – HTML
Disseny de pàgines web corporatives – CMS
Disseny de pàgines web Ecommerce – PREMIUM
Disseny de pàgines web Ecommerce – ENTERPRISE
Servei de traducció.

L’objectiu principal del present servei és el de millorar la imatge de la PiME a Internet així com actualitzar tecnològicament el seu site per tal de que els usuaris d’Internet que accedeixin al mateix, obtinguin la informació desitjada d’una manera ràpida, còmode, sencilla i eficaç.

Dotem al client de eines administratives professionals (CMS-Gestors de continguts) que li permetran actualitzar els continguts d’una manera ràpida i sencilla.

Clients a qui va dirigit:
Autònoms, PiMES i grans empreses.
Institucions i organitzacions.

Seguretat TIC

Serveis

Estudi, avaluació i implantació d’eines i mesures en matèria de seguretat de la informació per la PiME. Aquest servei està dividit en les següents àrees:

Assessorament
Auditoria
SGSI
Solucions còpies de seguretat locals
Solucions còpies de seguretat remotes
Firewall (tallafocs)
Antivirus i altres

L’objectiu principal del present servei és obtenir informació sobre l’estat general de seguretat de la informació de l’empresa, identificant així mateix la situació de seguretat actual i, d’existir, els possibles punts que requereixin de millores valorant els riscos que impliquen cada una de les possibles intervencions i/o mesures preventives.

Clients a qui va dirigit:
Autònoms, pimes

Aplicacions a mida

Serveis

Estudi, avaluació i desenvolupament d’eines i aplicatius a mida professionals per tal de solucionar les necessitats i processos diàris de la pime. Aquest servei estaria dividit en les següents àrees:

Aplicacions ofimàtiques
Aplicacions industrials
Aplicacions web APP
Aplicacions per a dipositius mòbils

Desenvolupar el software adecuat a les necessitats del client per tal de facilitar la feina a la pime alhora de dur a terme les seves tasques diàries. La optimització de temps, recursos i infrastructura són una de les grans avantatges d’aquest servei, doncs aquest fet implica a curt termini una reducció de costos important i una gran millora productiva per la PiME.

Clients a qui va dirigit
Autònoms, PiMES i grans empreses.
Institucions i organitzacions.

Auditoria TIC

Serveis

Analitzar l’estat general de la infrastructura TIC de l’empresa per tal de fer millores tecnològiques i reduir costos innecessaris a l’empresa. Anàlisi i plà estratègic en qualsevol de les àrees següents:

Assesorament
Anàlisi ERP
Anàlisi Hardware
Anàlisi de Software Cloud
Anàlisi de processos

L’objectiu principal del present servei és obtenir informació sobre l’estat general de la infrastructura TIC de l’empresa, identificant així mateix la situació tecnològica actual i, d’existir, els possibles punts que requereixin de millores per tal de reduir costos innecessaris a l’empresa. Actualització de hardware, software i millora en els processos.

Clients a qui va dirigit
Autònoms, PiMES.

Community Management

Serveis

Contractació de serveis de community management per aquelles PiMES que desitgin tenir presència a les xarxes socials o bé que desitgin millorar i actualitzar-se en qualsevol de les àrees següents:

Xarxes Socials (Facebook, Linkedin, Pinterest, Twitter, Youtube, …)
Redacció de continguts Web
Estratègies de màrqueting online (SEO i SEM)
L’objectiu principal del servei de xarxes socials és el d’actualitzar constantment el contingut de les xarxes per tal que els clients del nostre client estiguin constantment informats i aquesta sigui una via directe de comunicació. El treball de les xarxes també permet créixer en quant a contactes doncs augmenta el nombre de clients potencials.

La redacció de continguts web permet que aquests continguts estiguin preparats per als motors de cerca dels navegadors d’Internet, augmentant les possibilitats de ser cercats doncs augmentant les possibilitats de vendres els nostres serveis i/o productes.

El SEO/SEM és el tractament tecnològic i informàtic per tal que el site del client estigui preparat per als motors de cerca, per tant la mateixa finalitat que la redacció de continguts web mencionada anteriorment.

Clients a qui va dirigit
Autònoms, pimes i grans empreses
Institucions i organitzacions