DRET CIVIL

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL EN DRET CIVIL

Des del nostre bufet pot trobar l’ajuda necessària i una assistència professional i personalitzada en tots els camps en què es desglossa el Dret Civil:

Drets Reals: s’engloba en aquesta àrea, tot el relatiu a la propietat ia les facultats reals que la mateixa porta annexa. Amb l’assistència dels nostres professionals podrà resoldre tots els problemes que sorgeixin amb vista a l’adquisició de la propietat en les seves diferents formes, per compra, adquisició, usurpació o possessió continuada a títol de propietari durant el temps que marquen les disposicions, per herència o qualsevol altra manera estableix la Llei, la constitució i dissolució de copropietats o comunitats de béns, la regulació de propietats especials, etc.

Obligacions i Contractes: Regulació de tot tipus de contractes civils, així com assistir a totes les incidències que els mateixos poden arribar a plantejar, per a la seva resolució extrajudicial o davant els tribunals de justícia.

DRET DE FAMÍLIA I MATRIMONIAL

ESPECIALITZATS EN DRET DE FAMÍLIA I MATRIMONIAL

El nostre departament està especialitzat en tot tipus de problemes relacionats amb el Dret de Família i Matrimonial: divorcis, separacions, mediacions, tramitació de custòdies, pensions, règim de visitras, parelles de fet, mesures provisionals… entre d’altres problemàtiques.

DRET PENAL

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL EN DRET PENAL

Des del nostre despatx trobarà professionals que assumeixin la seva defensa quan es vegi involucrat i imputat en la comissió de qualsevol delicte i falta, així com advocats que l’assistiran judicialment a l’hora de formular acusacions. Estem especialitzats en intervenció en procediments per delictes societaris. Apropiacions indegudes. Delictes contra la Seguretat Social, contra la Hisenda Pública, contra els drets dels treballadors. Estafes, Falsedats, Judici de Faltes … etc.

DRET LABORAL

ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA EN DRET LABORAL

Durant el desenvolupament de la relació Empresari-Treballador, són múltiples els conflictes que poden suscitar-se, havent d’acudir a un advocat a fi d’aconseguir una solució extrajudicial o, en última instància, judicial. Per desgràcia, la finalització d’un contracte de treball, resulta en moltes ocasions traumàtica.

Els nostres professionals poden assistir en aquests casos per obtenir el màxim benefici possible en el cas del treballador, o estalviar costos en el cas de l’empresari, en el cas d’acomiadament per voluntat de l’Empresari, acomiadament disciplinari, acomiadament col·lectiu de treballadors o dimissió del treballador.

DRET MERCANTIL

ASSESSORIA JURÍDICA PROFESSIONAL

Tant els empresaris individuals com les societats, en el desenvolupament de la seva activitat diària, necessiten comptar amb una Assessoria Jurídica, per afrontar qüestions legals que es plantegen diàriament. La condició d’empresari, abans de formar una empresa poden sorgir dubtes sobre quina és la forma jurídica idònia que ha d’adoptar l’empresa. La nostra Assessoria Jurídica l’informarà de quina és la més avantatjosa per als seus interessos.

Tant si desitja constituir una societat, com si pretén exercir com a empresari individual, cal que observi amb una sèrie de requisits, que l’ajudarem a omplir. Durant el desenvolupament de la seva activitat empresarial, també li prestem serveis d’Assessoria Jurídica. Al llarg de la vida d’una empresa, es plantegen innumerables situacions que requereixen del consell dels nostres advocats.

 

Assessoria Jurídica Fiscal i Tributària

Els empresaris han de complir, cada any, amb una sèrie d’obligacions amb la Hisenda Pública (IVA, IRPF, Impost de Societats). Des del nostre despatx l’ajudem a reduir costos fiscals.

Assesoria Jurídica en matèria laboral i de Seguritat Social

La gran majoria les empreses compten amb treballadors al seu servei. La nostra Assessoria Jurídica li informarà de quins són els seus drets i obligacions, prestant l’assistència que requereixi. Pèrdua de la condició d’empresari. De vegades l’empresari cessa en la seva activitat, o simplement es transforma, per a aquests casos, el nostre equip li ofereix els següents serveis: Assessoria jurídica en matèria de fusions absorcions i escissions, assessoria jurídica en matèria de dissolució i liquidació de societat, assessorament davant situacions concursals.

ESTRANGERIA

ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA

Els serveis que aporta el nostre despatx en matèria d’extranjeria abasten des del popular permís de residència i treball per compte d’altri fins a altres actuacions menys conegudes com pot ser la constitució de societats mercantils espanyoles per estrangers.