ASSESSORAMENT EN L'ÀMBIT COMPTABLE

Assessorament comptable i fiscal

Confecció dels llibres oficials de comptabilitat, registre de factures emeses i rebudes, registre de tresoreria, anàlisi detallada de clients i proveïdors, legalització dels llibres oficials de comptabilitat en els diferents organismes, actuació de comptabilitats endarrerides, simulacions de tancament de l’exercici comptable i estudi, confecció i dipòsit al Registre Mercantil de comptes anuals.

Seguiment i interpretació dels estats financers

Anàlisi formal, anàlisi patrimonial, anàlisi econòmic i anàlisi financer de la empresa.

Comptabilitat de costos

Anàlisi i confecció de costos empresarials.

Control i planificació pressupostària

Control exhaustiu i planificacions de pressupostos adequats al abast de l’empresa.

Confecció de la declaració de l´impost sobre societats

Estudi previ i detallat abans de finalitzar l´exercici per valorar l´evolució del compte d´explotació, i possibilitat de realitzar simulació de les repercussions que podrien tenir la imputació a la renda dels socis, els imports imputats per salaris o participació dels dividends. Tot aquests treballs poder ser planificats en la pròpia empresa o simplement rebent el nostre assessorament i supervisió.