Afiliació

Assessorament i legalització

Assessorament i legalització per a empreses de nova creació.

Assessorament en contractes

Assessorament i confecció de les diferents modalitats de contractes de treball

Tramitació d'ajuts i subvencions

Tramitació de tot tipus d’ajuts i subvencions a la contractació.

Altes i baixes a la Seguretat Social

Gestió d’altes i baixes a la Seguretat Social (règim general, autònoms, agrari, servei domèstic, etc.).

Cotització

Confecció de nòmines

Estudi i confecció de nòmines per a tot tipus d’empreses.

Resums de nòmina

Resums de nòmina i càlcul de costos individualitzats.

Relacions bancàries

Gestió de les relacions amb les entitats bancàries (paper o telemàtic).

Confecció de declaracions d'IRPF

Confecció de les declaracions periòdiques (retencions d’IRPF)

Resum anuals de retencions i certificats per la renda

Resum anual de retencions IRPF i certificat per a la declaració de renda.

Ajornaments de pagament a la Seguretat Social

Ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social.

Confecció de liquidacions

Confecció de liquidacions a la Seguretat Social i presentació al sistema RED (Remisión Electrónica de Documentos).

Prestacions

Maternitat

Gestió de prestacions per maternitat.

Incapacitat temporal d'autònoms

Gestió de prestacions per incapacitat temporal de profesionals autònoms.

Jubilació, invalidesa, orfandat, etc.

Gestió de prestacions per jubilació, invalidesa, orfandat, etc.

Fons de Garantia Salarial

Gestió de prestacions per fons de garantia salarial.

Altres gestions

Representació empresarial

Representació de l’empresa en actuacions davant la inspecció de Treball de la Seguretat Social.

Expedients de regulació d'ocupació

Gestió i assessorament d’expedients de regulació d’ocupació

Assessorament en matèria laboral

Assessorament en matèria laboral a qualsevol tipus d’empresa

Prevenció de riscos laborals

Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals

Realització de declaració d'accidents.

Assessorament en la realització de la declaració d’accidents.