Altres Serveis

GESTORIA ADMINISTRATIVA

  • Vehicles
  • Permisos de conduir
  • Certificats d´antecedents penals
  • Certificats de darreres voluntats
  • Permís d´armes i llicències d´armes
  • Tramitació, liquidació i registre d´escriptures
  • Cadastre